Výučba v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 15.03.2021

Obec Zemianske Sady sa na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante rozhodla od 15. marca 2021 obnoviť prezenčnú formu výučby v Základnej škole s Materskou školou Zemianske Sady. Prezenčná výučba v Základnej škole sa týka 1. stupňa.

Regionálna hygienička v stanovisku uvádza, že v okrese Galanta došlo oproti predchádzajúcemu týždňu k poklesu 7-dňovej incidencie vírusu SARS-CoV-2 o 35% a pri pokračujúcich dobrých výsledkoch by mohlo dôjsť od 22. marca 2021 k preradeniu okresu Galanta do 3. stupňa varovania (tzv. bordový okres).

Obec Zemianske Sady ako zriaďovateľ predškolského a školského zariadenia oznamuje, že obnovenie prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ s MŠ Zemianske Sady sa riadi uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 123/2021 z 28. februára 2021, z ktorej vyplýva podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žiaka alebo dieťaťa. Na vstup do školského zariadenia je v prípade okresu vo 4. stupni varovania potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní. Obec ďalej dôrazne odporúča testovanie všetkých dospelých členov spoločnej domácnosti.

Zároveň podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest je od 15. marca 2021 pri vstupe do predškolského alebo školského zariadenia povinný respirátor FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 10.03.2021 (.pdf)