Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 13.03.2021

V sobotu 13. marca 2021 sa konalo štvrté spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Do mobilného odberového miesta v telocvični ZŠ s MŠ Zemianske Sady sa v priebehu dňa prišlo otestovať 753 občanov, pozitívny výsledok mal iba 1 test.

Veľmi pekne ďakujeme odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Janka a Katka, Dobrovoľníci: Vierka, Vlasta, Andrejka, Laurika, Jojo a Peťo za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať podľa stanoveného harmonogramu. Pripomíname, že od pondelka 15. marca 2021 podľa nových hygienických a bezpečnostných opatrení je pri vstupe do interiérov povinný respirátor FFP2. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.