Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady – 03.04.2021

Keďže ďalšie kolo spoločného skríningového testovania našich obcí prebiehalo v čase Veľkonočných sviatkov, náš odberový tím mal po obedňajšej prestávke návštevu, ktorá všetkým členom zdvihla náladu. Odberné miesto navštívil „malý veľký“ šibač a s respirátorom a dezinfekciou miesto voňavky v ruke si v predstihu splnil povinnosti Veľkonočného pondelka. Náš odberový tím napriek tomuto rozptýleniu pracoval tak ako obyčajne a počas dňa urobil 837 testov. Pozitívny výsledok mali 3 testy.

Opäť ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: zdravotníčky Janka, Zuzka a Katka, administratíva a dobrovoľníci: Vierka, Adika, Vlasta, Andrejka, Laurika a Peťo, ktorí pre občanov obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady urobili vo Veľkonočnom čase službu, „malému veľkému“ šibačovi za zlepšenie nálady a občanom všetkých troch obcí, ktorí sa prišli počas dňa otestovať. Oproti minulému týždňu sa opäť objavili pozitívne prípady, preto prosíme všetkých občanov, aby boli opatrní, dodržiavali všetky opatrenia a prispeli k zlepšeniu situácie, v ktoré všetci tak dúfame. Ďakujeme a prajeme pokojné a bezpečné prežitie Veľkonočných sviatkov.