Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – Voľba poštou

Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 o možnosti voľby poštou. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky.

Obec Zemianske Sady zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: Obec Zemianske Sady, Obecný úrad, 925 54 Zemianske Sady 42 a zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou elektronicky: obec@zemianskesady.sk , angela.zakova@zemianskesady.sk

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Žiadosť o voľbu poštou NR SR 2020 (.docx)