Farské oznamy od 4. do 10. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 4. do 10. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
04.11.
Svätého Karola Borromejského, biskupa Bojničky
17:00
† matka Emília Polačiková
Ut
05.11.
Dvorníky
18:00
† rodičia Mihinoví
St

06.11.

Zemianske Sady
17:00
† Mária, Ernest, Johana, František a Evžénia
Št

07.11.

Bojničky
17:00
† Branislav Barák
Pi
08.11.
Dvorníky
18:00
† Karol Kadlec, r.z.o.s.
So
09.11.
Výročie posviacky Lateránskej baziliky Dvorníky
18:00
† Cyril Adámik, sestra Anna a s.r.
Ne

10.11.

32. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Pavol Pavlík
Šalgočka
09:00
poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú
POSÁDKA
10:30
HODOVÁ SV. OMŠA za živých a zosnulých obyvateľov Posádky
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví, brat Fridolín a švagrovia
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad sobota 09.11. 2019 o 15:00 Helena Vincová a Štefan Meško.
 • BOJNIČKY: zbierka september 1300,-euro, zbierka október 1080,- euro, dar od svadobčanov 400,- euro, platba za elektroinštaláciu 750,- euro. Plánované práce: v štádiu riešenia realizácia osvetlenia v kostole, plánované práce na jar – odstránenie betónových chodníkov, úprava odtoku dažďovej vody od základov kostola a nové chodníky. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary aj dnes pri zbierke.
 • LITURGIA SLOVA: počas oktávy modlitieb za duše v očistci, v obciach, kde v ten deň nebude sv. omša, bude podľa zvyku liturgia slova. Harmonogram je na nástenke alebo webovej stránke farnosti.
 • FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. JÁNA PAVLA II.: 17.6. – 20.6. 2020 Rámcový program zájazdu:
  1.deň: odchod autobusu, Kalvária Zebrzydowska, prehliadka baziliky, Odchod do Wadowíc, návšteva rodného domu Jána Pavla II, prehliadka kostola, múzea. Pokračovanie v ceste do Krakowa.
  2.deň: návšteva kostola Božieho Milosrdenstva a kostola Sv.Jána Pavla II, prehliadka starobylého centra mesta, Wawel, kúria, múzeum Jána Pavla
  3.deň: odchod do Čenstochovej, popoludní náboženský program. Pokračovanie v ceste do Lichňa.
  4.deň: Bazilika Matky Božej Bolestnej Kráľovnej Poľska v obci Licheň Starý je najväčší kostol v Poľsku. Päťloďová bazilika bola postavená v rokoch 1994 – 2004 na mieste mariánskych zjavení z 19. storočia. Popoludní odchod na Slovensko s príchodom do Dvorníkov v neskorých večerných hodinách. Využime blížiaci sa čas Vianoc a obdarujme sa skutočným darčekom. Cena 270,- euro. Predbežný záujemcovia prosím zapíšte sa v sakristii do konca decembra.