Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že od nového školského roku 2021/2022 je ukončené plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Nárok na poskytnutie dotácie (strava zadarmo) majú deti:

  • ktoré žijú v domácnosti ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN)
  • ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM)
  • v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus.

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu, aby sa dostavili do stredy 14. júla 2021 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch.