Stavebné úpravy na miestnom cintoríne

Obec Zemianske Sady, dôrazne vyzýva všetkých obyvateľov, ktorí majú v pláne opravy, úpravy pomníkov na hroboch a okolo hrobových miest na miestnom cintoríne v Zemianskych Sadoch aby to ohlásili na miestnom Obecnom úrade. Upozorňujem všetkých, že na výkopové a stavebné práce akéhokoľvek druhu na miestnom cintoríne je potrebné požiadať o povolenie na obecnom úrade.