Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Obec Zemianske Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky a správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za účtovný rok 2018, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť N.M. – Audit, spol. s r.o.

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 (.pdf)
Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018 (.pdf)