Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou školou Zemianske Sady