Pozvánka na Vianočné trhy v ZŠ s MŠ 2022

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy spojené s vystúpením vašich detí, návštevou cukrárne a ochutnávkou vianočnej kapustnice, ktoré sa budú konať 15. decembra 2022 od 14:00 v budove školy.

Príďte potleskom odmeniť svoje ratolesti.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke školy.