Pozvánka na Vianočné posedenie dôchodcov 2022

Jednota dôchodcov, Matica slovenská Zemianske Sady a Krojovanka v spolupráci s obcou Zemianske Sady pozýva občanov – dôchodcov na vianočné posedenie dôchodcov dňa  8.decembra 2022 (vo štvrtok) o 14.30 hodine v školskej jedálni. Tešíme sa na posedenie s Vami pri vianočnej kapustnici.