Pozvánka na Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším 2022

Milí dôchodcovia,

starosta obce Zemianske Sady, Obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu Vás srdečne pozývajú na tradičné Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať 20.októbra 2022 (vo štvrtok) 15.00 hodine v školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program:

  • príhovor starostu obce
  • blahoželanie jubilantom
  • o zábavu sa postará – Peťo & Ja a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na pojatí udeľujete súhlas s s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady