Pozvánka na Deň Zeme 2023

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme organizuje v spolupráci s poľovníckym spolkom Hrabina čistenie extravilánu obce. Zraz je pred Obecným úradom v sobotu 15. apríla 2023 o 9:00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice a hrable. O občerstvenie je postarané.

Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život. Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.