Pozvánka na Deň Zeme 2022

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme organizuje v spolupráci s poľovníkmi čistenie extravilánu obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. apríla 2022. Zraz je pred Obecným úradom o 9.00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice. O občerstvenie je postarané.

Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život.  

Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.