Pozvánka na Čistenie extravilánu obce pri príležitosti Dňa Zeme 2021

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme 2021 organizuje v spolupráci s poľovníkmi čistenie extravilánu obce, ktoré sa bude konať v sobotu 24. apríla 2021. Zraz je pred Obecným úradom o 8:30 hod. Je potrebné zobrať si pracovné rukavice. O občerstvenie je postarané.

Zároveň prosíme všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Pozor: na základe aktuálnych protipandemických opatrení prosíme občanov, ktorí chcú prísť pomôcť upratať extravilán obce, aby mali pri sebe rúško alebo respirátor a používali ho pri kontakte s osobami vzdialenými menej ako 5 metrov.

Zanechajme našim deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život.