Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Obec Zemianske Sady zverejňuje informácie k Národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – Leták pre občanov (.pdf)
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – základné informácie o projekte (.pdf)