Poďakovanie za šitie rúšok

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo touto cestou veľmi pekne ďakuje všetkým ženám, že i v situácii keď sa nedá kúpiť potrebný materiál ušili ochranné rúška svojim blízkym, susedom, priateľom a známym.

Srdečne ďakujeme Marte Ragulovej, Dagmar Ragulovej, Eve Horváthovej, Eve Skaličanovej, Andree  Súkeníkovej, Martine Šípkovej, Anne Bakovej a Viere Ščasnej , že reagovali na výzvu obce a bez nároku na odmenu ochotne ušili rúška pre všetkých občanov obce, ktorí prejavili záujem.