Pamätná plaketa pre naše občianky pri príležitosti udelenia Zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského

Starosta obce Zemianske Sady a poslanci Obecného zastupiteľstva udelili na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 28. októbra 2021 ďakovné plakety našim občiankam Zlatici Forrovej a Denise Hambalkovej. Dámy sa stali držiteľkami Zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského, ktorá sa udeľuje za bezplatné darcovstvo krvi. Ženy získavajú Zlatú plaketu za 30 odberov krvi. Obom dámam srdečne ďakujeme za ich príkladnú obetavosť, vďaka ktorej mohli byť zachránené ľudské životy.