Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 30.06.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)