Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí do termínu: 05.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Simona Meditz (.pdf)