Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Troják

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku. na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 24.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zasielky – Peter Troják (.pdf)