Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku – predvolanie na prevzatie. Zásielku – predvolanie si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 19.01.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosti vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)