Oznámenie o uložení listovej zásielky – Alan Hučko

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 24.11.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Alan Hučko (.pdf)