Oznámenie o mieste a čase konania volieb 2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí.

Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. v priestoroch Obecného úradu – sobášna miestnosť, Zemianske Sady č. 42, Zemianske Sady.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb – voľby do orgánov samosprávnych krajov (.pdf)
Oznámenie o čase a mieste konania volieb – voľby do orgánov samosprávy obcí (.pdf)