Odpredaj kníh z obecnej knižnice

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zrušenia Obecnej knižnice v Zemianskych Sadoch ponúka na predaj knihy z knižnice v hodnote 20% z ceny knihy. Odpredaj kníh sa uskutoční v obecnej knižnici v dňoch 12.12.209 (štvrtok) od 13:00 do 17:00 a v piatok 13.12.2019 od 13:00 do 17:00.