Odpočet elektromerov – 03. – 04.02.2023

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v dňoch 03. a 04. februára 2023 bude v obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.