Návrh VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022.

Návrh VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022 – úplné znenie (.pdf)