Farské oznamy – spovedanie pred Veľkou Nocou – 01.04.2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia a časový plán spovedania a Svätého prijímania pred Veľkou nocou v obci Zemianske Sady, ktoré sa uskutoční v stredu 1. apríla 2020.

Kňazi budú prechádzať ulicami obce podľa časového rozpisu. Veriaci, ktorý chce prijať sviatosti:

  • označí vstupnú bránu farebnou šatkou
  • Svätá spoveď a Sväté prijímanie podávané na ruku bude prebiehať pri vstupe do dvora
  • má povinnosť chrániť sa rúškom

Prosíme o disciplinovanosť a trpezlivosť.

Spovedanie v obci Zemianske Sady: Sektor 1 – 09:00 – 10:30, Sektor 2 – 10:30 – 11:30, Sektor 3 – 11:30 – 12:30, Sektor 4 – 14:00 – 15:30, Sektor 5 – 15:30 – 17:00.