Farské oznamy od 7. do 13. septembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. septembra 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
07.09.
Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza Bojničky
18:00
† František a Helena Moravcoví, Eva Jakubcová a Jozef Zúdor a Vladimír Moravec
Ut
08.09.
Narodenie Panny Márie Dvorníky
18:00
† brat Miroslav a ostatná rodina
St

09.09.

Zemianske Sady
18:00
† rodičia Štefan a Júlia Morvayoví, teta Helena a krstní rodičia Szaboví
Št

10.09.

Bojničky
18:00
† manžel Jozef a r.z.o.s.
Pi
11.09.
Dvorníky
18:00
poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu 70 rokov, prosba o zdravie
So
12.09.
Najsvätejšieho mena Panny Márie Dvorníky
18:00
† Ján Matušniak a r.z.o.s.
Ne

13.09.

24. cezročná nedeľa
HODOVÁ SLÁVNOSŤ DVORNÍKY
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Jozef, rodičia Svrbickí a súrodenci
Šalgočka
09:00
† rodičia Mária a František Sobotovičoví, rodičia Psotoví, švagor
Ladislav, Milan, Dušan a starí rodičia
Dvorníky
10:30
† Alojz Gubán
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Miloš Košťál
  • DVORNÍKY: hodová ofera na budúcu nedeľu po sv. omšiach – bude použitá ako dar farníkov z Dvorníkom na pomoc pri oprave kostola v Bojničkách. Úprimná vďaka za vaše milodary.
  • BOJNIČKY: Pastierky list ohľadom prvej fázy stavebných prác kostol Bojničky – prečítaný v oznamoch v Bojničkách a uverejnený na webovej stránke farnosti.
  • ZBIERKA NA BOŽÍ HROB z dôvodu karantény zbierka na podporu Božieho hrobu v Jeruzaleme, ktorá sa obyčajne koná počas Veľkého týždňa, bola presunutá na nedeľu 13.09. to jest budúcu nedeľu. Z tohto dôvodu vaše milodary, ktoré vhodíte do zvončeka na budúcu nedeľu budú zaslané na tento spomínaný účel.