Farské oznamy od 31. októbra do 6. novembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 31. októbra do 6. novembra 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
31.10.
  Bojničky
17:00
† Ľudovít a Helena Pavelkoví, syn Vladimír a r.z.o.s.
Zemianske
Sady
17:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Simonu
Ut
01.11.
 PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ Všetkých svätých Bojničky
09:00
† rodičia Čičoví, súrodenci, švagriná a ostatná rodina
Šalgočka
09:00
†  manžel Gabriel, syn Jozef a celá † rodina
Dvorníky
10:30
 za farníkov
Zemianske
Sady
10:30
†  manžel a otec Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Poláčekoví
St
02.11.
 Všetkých zosnulých veriacich Bojničky
17:00
† veriaci obce
Šalgočka
17:00
† obyvatelia obce
Dvorníky
18:00
† Jozef Šípkovský
Zemianske
Sady
18:00
za duše v očistci
Št
03.11.
  Bojničky
17:00
† Jozef a Eleonóra Spáčiloví a s.r.z.o.s.
Pi
04.11.
Svätého Karola Boromejského
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
So
05.11.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Galgócioví a Števíkoví
Ne
06.11.
32. nedeľa v Cezročnom období  Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
09:00
† Jozef a Magdaléna Škodoví
Šalgočka
09:00
† manžel Štefan Košťány
Dvorníky
10:30
za farníkov
Zemianske
Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti život. jubilea 90. narodenín – František Vaško
 • POBOŽŇOSŤ NA CINTORÍNE:
  • DVORNÍKY 01.11. utorok 14:00
  • BOJNIČKY 01.11. utorok 15:00
  • ŠALGOČKA 02.11. streda 16:30
  • ZEMIANSKE SADY 01.11. utorok 15:00
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
  • DVORNÍKY piatok 16:00 – 18:00
  • BOJNIČKY pondelok a štvrtok  15:30 – 17:00
  • ŠALGOČKA streda 15:30 – 16:30
  • ZEMIANSKE SADY pondelok 15:30 – 17:00
 • SV. PRIJÍMANIE A ODPUSTKY:
  • DVORNÍKY: štvrtok 18:00
  • BOJNIČKY: piatok, sobota 17:00
  • ŠALGOČKA: štvrtok, piatok, sobota 16:45
  • ZEMIANSKE SADY: štvrtok, piatok, sobota 17:00