Farské oznamy od 3. do 9. júna 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. júna 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
03.06.
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov Bojničky
18:00
† Mária a Milan Kubidoví, Magdaléna a Ján Kapitánoví
Ut
04.06.
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

05.06.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Zemianske Sady
18:00
† starí rodičia Peter a Anna Drápaloví
Št

06.06.

Bojničky
18:00
† matka Pavlína Šrámeková
Pi
07.06.
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
08.06.
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

09.06.

Zoslanie Ducha Svätého
Dvorníky
07:30
† Augustín a Amália Hrotkoví, rodičia, dcéra Jozefína
Bojničky
08:45
† Jozef a Terézia Čičoví, s.r.z.o.s. a ostatná rodina
Šalgočka
09:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:30
† Dušan Mika, rodičia, svatovci a brat Jozef
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Cádder, syn Jozef
  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky streda 05.06. a Bojničky piatok 07.06.
  • KŇAZSKÁ VYSVIACKA TOMÁŠ KIŠON: 15.06. sobota katedrála Trnava 10:00. Z našej farnosti na túto krásnu slávnosť pôjdeme spoločne autobusom, na ktorý sa môžete prihlásiť v sakristii kostola. Počas víkendu 21.06. – 23.06. privítame novokňaza Tomáša v našej farnosti, kde bude sláviť sv. omše v jednotlivých obciach a udelí nám novokňazské požehnanie.
  • DVORNÍKY: pozývame na brigádu rekonštrukcie náteru oplotenia okolo kostola v sobotu od 09:00 do 12:00. Úprimná vďaka za vami obetovaný čas.
  • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: zoznam výhercov spolu s programom nášho spoločného dobrodružstva nájdete na nástenke a webovej stránke farnosti. Odchádzame v sobotu 08.06. autobusmi – 07:00 Zemianske Sady pri kostole, 07:00 Dvorníky – parkovisko pod kostolom, 07:15 Bojničky – pri kostole.
  • PROCESIE BOŽIE TELO: Bojničky štvrtok 20.06. po sv. omši, Šalgočka sobota 22.06. po sv. omši a Dvorníky nedeľa 23.06. o 15:00.