Farské oznamy od 26. mája do 2. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. mája do 2. júna 2024.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 

26.5.

8. nedeľa Cez rok – Najsvätejšej Trojice, slávnosť Dvorníky 7:30 † rodičia Mária a Michal Mesárošoví
Bojničky 9:00 † rodičiaJozef a Alžbeta Lörincoví, bratia Jozef a Štefan
Šalgočka 9:00 † manžel Anton, rodičia z oboch strán a celá † rodina
Zem.Sady 10:30   † rodičia Jarmila a Fridrich Slamkoví, bratia Fridolín a Jaroslav, synovec  Daniel a celá † rodina
Dvorníky 10:30 1. sv. prijímanie – za farníkov, zvlášť za prvoprijímajúce deti
Po 27.5.
Bojničky 18:00 † mama Veronika Vyhlidalová
Ut 28.5. Dvorníky 18:00 † manžel Karol a rodičia z o. s.
St 29.5. Zem.Sady 18:00 † rodičia Tkáčoví, Vinkleroví a ostatná † rodina
Št 30.5. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť – (prik. sviatok) Šalgočka 17:00 Za ruženčiarov u pani Lukáčovej
Bojničky 18:00 † sestra Felicia, Milan a Jozef Hubertoví
Dvorníky 18:00 † rodičia karol a Oľga a starí rodičia z o. s.
Pi 31.5. Dvorníky 18:00 rod. Mráziková, Augustín, Paulína, Peter a Pavol, Milan Chrenko
So 1.6. sv. Justína, mučeníka, spom. Dvorníky 18:00 † Emília Sulčanová
Ne 

2.6.

9. nedeľa Cez rok Dvorníky 07:30 † manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci a ostat. rodina
Bojničky 09:00 † rodičia Jozef a Terézia Čicoví a st. rod. z o. s.
Šalgočka 09:00 † sest. Stanislava, rodič. Košťányoví, Nemečkoví a Čahojoví
Zem.Sady 10:30 1. sv. prijímanie – za farníkov, zvlášť za prvoprijímajúce deti
Dvorníky 10:30 za farníkov
  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. v ktorý býva dobrým zvykom vykonať eucharistickú procesiu po 4 „oltárikoch“. I my by sme tak urobili. V Zemianskych Sadoch v stredu večer a v Dvorníkoch a Bojničkách vo štvrtok. Účasťou na procesii môžeme získať úplné odpustky. Tento sviatok s proceiou je šanca trochu viac si uvedomiť, čo sa stalo na Veľkú noc, lebo udalosti sa diali veľmi rýchlo.
  • Na budúci týždeň by sme mali poslednú zbierku na opravu nášho dvorníckeho organu.
  • Budúcu nedeľu o 10:30 budeme mať 1. sv. prijímanie v Zemianskych Sadoch. Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok od 16:00 hod.
  • Myšlienka na týždeň:“ Keď vojde do miestnosti Zlo, povie: „Dobrý deň. Som Dobro.“ Keď vojde do miestnosti Dobro,  povie iba: „Dobrý deň.“ (T. Janovic) Zlo potrebuje klamať a pretvarovať sa a robiť krik. Dobro je bez pretvárky a nerobí okolo seba krik. Podľa toho ich rozoznáme. Nádherný DAJME POZOR dník, moji milovaní:)))  Marián Bublinec