Farské oznamy od 20. do 26. decembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. decembra 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
20.12.
Dvorníky
06:00

Bojničky
17:00

Za farníkov

† rodičia Ondrejíčkoví, brat, sestry a starí rodičia

Ut
21.12.
Dvorníky
18:00
† Edita Polakovičová
St

22.12.

Dvorníky
06:00

Zemianske Sady
17:00

Za farníkov

† rodičia František a Mária Srňanskí a ostatná rodina

Št

23.12.

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

† otec František Zmijovský† Otília Vascheková
Pi
24.12.
Dvorníky
21:00 ( 65+)

Dvorníky
24:00

Bojničky
22:00 ( 65+)

Bojničky
23:00

Šalgočka
21:00

Zemianske Sady
22:00

† Eva a František Blahutiakoví a s.r.z.o.s.

Za kostolníkov, organistov, lektorov a dobrovoľných spolupracovníkov farnosti ONLINE† rodičia Peter a Melánia Lehockí a rodina Lehocká a Moravcová

† kňazi z farnosti
†manžel, otec, brat Milan Stranovský

† manžel a otec František Šidlík

25.12. Narodenie Pána Dvorníky
07:30

Dvorníky
10:30

Bojničky
07:30 ( 65+)

Bojničky
09:00

Šalgočka
09:00

Zemianske Sady
10:30

Za farníkov

 

Poďakovanie za dar života ONLINE

Za živých a † obyvateľov Bojničiek

 

Za živých a † obyvateľov Bojničiek

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu

Ne

26.12.

Nedeľa Svätej rodiny

Dvorníky
07:30

Dvorníky
10:30

Za farníkov

Prosba o Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Kuníkovú

Bojničky
07:30 ( 65+)

Bojničky
09:00

† rodičia Chovancoví, Polakovičoví, sestra a švagrovia

Za Jakuba s rodinou

Šalgočka
09:00
† manžel Milan Hesteriak
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Korec, syn Branko, rodičia Kotúčkoví a Korcoví , brat Fridolín ONLINE
  • SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI: pred a po sv. omšiach sme vám k dispozícii až do Štedrého dňa. Rovnako môžete zahlasovať chorých vo svojich domácnostiach.
  • VIANOČNÁ OFERA NA POLNOČNEJ SV. OMŠI A NA BOŽIE NARODENIE bude použitá ako peňažnź vklad na farský účet. Úprimná vďaka za každý váš milodar.
  • ŠALGOČKA A ZEMIANSKE SADY: koledníci Dobrej noviny prídu zakoledovať pri sv. omšiach na Božie narodenie. Svojím príspevkom môžete toto misijné dielo na podporu chudobných podporiť.
  • POĎAKOVANIE: úprimná vďaka za každú vašu ochotu a pomoc pri príprave výzdoby a upratovaní chrámov na slávenie Vianoc. Je to veľký dar byť obklopený toľkými ochotnými a obetavými ľuďmi. Nech vám to náš Pán odmení svojim požehnaním.