Farské oznamy od 17. do 24. júla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. júla 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
17.07.
Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov   Bojničky
18:00
† rodičia Mihalikoví, švecoví a Kristínka
Ut
18.07.
  Dvorníky
18:00
Na úmysel
St
19.07.
  Zemianske
Sady
18:00
† rodičia Rudolf a Blažena Bielikoví a † starí rodičia
Št
20.07.
 

 SV. OMŠE NEBUDÚ

čerpanie dovolenky p. farára

ZASTUPOVANIE FARA HÁJSKE

Vdp. Marián Antal 0902 265 217

Pi
21.07.
So
22.07.
 Svätej Márie Magdalény Šalgočka 17:00 † rodičia Anna a Štefan
Dvorníky 15:00 Sobášny obrad
Dvorníky
18:00 
† starí rodičia Farkašoví
Ne
23.07.
 16. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:00
Za farníkov
Zemianske
Sady
08:00
† rodičia Jozef a Agnesa Ščasní a celá † rodina  
Bojničky
09:00 
† rodičia Jozef a Pavlína Šrámekoví a ostatná † rodina
Dvorníky
10:30 
Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pagáčovú, Trnkovú a vnúčatá s rodinami