Farské oznamy od 14. do 20. augusta 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. augusta 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
14.08.
Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník  Bojničky
18:00
† manžel Tibor Petko
Ut
15.08.
 PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie Zemianske
Sady
17:00 
† starí rodičia Vít a Uršuľa Šidlíkoví a ich  † deti František, Augustín, Mária a Helena
Šalgočka
18:00
† rodičia Tomáš a Terézia, brat Peter, švagriná Emília a celá † rodina
Bojničky
19:30
Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o zdravie pre rodinu Lehockú
Dvorníky
18:00
† Emília Kohýlová
St
16.08.
  Zemianske
Sady
18:00
na úmysel kňaza
Št
17.08.
  Bojničky
18:00
† manžel Miroslav Brisuda
Pi
18.08.
  Dvorníky
18:00
za farníkov
So
19.08.
  Dvorníky
18:00
na úmysel kňaza
Ne
20.08.
20. neceľa Cez rok  Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
09:00
† rodičia Plesníkoví, krstní rodičia Lörincoví a starí rodičia Prosmanoví
Šalgočka
09:00
Za členov Spolku svätého ruženca (p. Miháliková)
Dvorníky
10:30
† Mária Mihynová, sestra Helena a rodičia
Zemianske
Sady
10:30
 manžel František Jakub a sestra Eva
  • Bojničky: modlitbová procesia ku kaplnke sv. Rócha v utorok 15.08. po večernej sv. omši. Môžete si priniesť do sprievodu sviece a deti lampióny.
  • Birmovanci: poprosiíl by som tých, ktorí boli pokrstení v inej farnosti ako Dvorníky, aby sa pokúsili do budúcej nedele priniesť krstné listy z miesta ich krstu. Môžete ich odovzdať v sakristii kostola. Ďalšie informácie k birmovke budúcu nedeľu.