Obecná zabíjačka sa konala v Zemianskych Sadoch už po štvrtý krát.