Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce – nie bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva na predkladanie ponúk – ČOV Zemianske Sady – […]

Viac →