Výzva na predloženie cenovej ponuky na búranie strechy KD

Výzva na zaslanie cenovej ponuky na búranie strechy KD