Výučba v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 08.03.2021

Obec Zemianske Sady sa na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante a aktuálnej pandemickej situácie rozhodla od 8. marca 2021 neobnoviť prezenčnú formu výučby v Základnej škole s Materskou školou Zemianske Sady.

Regionálna hygienička v stanovisku uvádza, že v okrese Galanta je evidovaný len veľmi mierny pokles 7-dňovej incidencie vírusu SARS-CoV-2, je dokázané vysoké percento britskej mutácie tohto vírusu v populácii Trnavského kraja a okres Galanta zároveň susedí s okresmi Dunajská Streda a Trnava, ktoré sú v rámci COVID Automatu tak ako okres Galanta v najvyššom stupni varovania (tzv. čierne okresy). O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 03.03.2021 (.pdf)