Výmena jódových profylaktík – 09.08.2022

Obec Zemianske Sady sa nachádza v oblasti ohrozenia Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. V tejto oblasti sú občanom prideľované jódové profylaktiká, ktoré sa užívajú v prípade radiačnej havárie po výzve kompetentných orgánov v stanovených dávkach. Jódové profylaktiká sa pravidelne vymieňajú v intervale 5 rokov.

Obec Zemianske Sady vyzýva občanov, aby si z každej domácnosti jeden člen prišiel prevziať tieto jódové profylaktiká dňa 9.8.2022 (v utorok) na obecný úrad v Zemianskych Sadoch   v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. S výdajom nových profylaktík  sa bude realizovať aj zber starých profylaktík s dobou exspirácie do 8/2022.