Voľby 2022 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022. Podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č.180/2014 Z. z. na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností oznamujeme, že:

  • volebný okrsok: v obci Zemianske Sady je utvorený 1 volebný okrsok
  • volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42

Voľby 2022 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (.pdf)