Voľby 2022 – oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022.

Oprávnený volič, ktorý má ku dňu volieb nariadenú karanténu, alebo izoláciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca v spoločnej domácnosti, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania môžete podať výlučne telefonicky na číslo 0905 320 047, 031/786 11 25 najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 hodine.