Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 61,98 %. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu: 11,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 (.pdf)