Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Zemianske Sady zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 – 57,25%. Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 15,00 EUR/t.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (.pdf)