Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami – 1.Q 2016

Obec Zemianske Sady zverejňuje Súhrnnú správu o zákazkách nízkymi hodnotami s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000,00 Eur za obdobie 1. štvrťroka 2016 v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami – 1.Q 2016 (.pdf)