Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať – očkovacia kampaň pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pripravil kampaň „Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať“. Cieľom informačnej kampane je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov MRK o očkovanie. Kampaň je súčasťou aktivít v rámci NP COVID MRK. Bližšie informácie a letáky ku kampani získate kliknutím na logo kampane:

Leták – Informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 – v slovenčine (.pdf)

Leták – Informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 – v rómskom jazyku (.pdf)