Preventívne nariadenia v obci po zasadaní krízového štábu – 17.03.2020

Na základe uznesenia vlády SR k mimoriadnej situácii v celej SR a opatrení úradu verejného zdravotníctva SR prijal krízový štáb obce Zemianske Sady nasledovné nariadenie týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov predávajúcich cez obec. Prijaté opatrenia krízového štábu obce platia od 17.03.2020 od 6:00 hodiny až do odvolania.

Nariaďuje sa :

 • všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Zemianske Sady, ktorí sa vrátia z pobytu v zahraničí sú povinný hlásiť svoj príchod na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante tel. č. 0907 996 734, e-mail: ga.epid@uvzsr.sk a na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch. Zároveň sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu. Dodržiavanie  povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.
 • určuje sa doba predaja v obchodoch a na pošte maximálne do 16 : 00 hod.
 • úradné hodiny na OcÚ sú 8 : 00 – 11 : 00 hod. počas stránkových dní, vybavíme Vás na požiadanie pri vchode do OcÚ.
 • pohostinstvá zatvoriť
 • všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov, na poštu, k lekárovi musia dodržiavať odstup od seba minimálne 1 m, sú povinní chrániť si tvár rúškom, šatkou, šálom a pod.
 • každý občan pohybujúci sa peši po obci je povinný tak isto si chrániť tvár rúškom, šatkou, šálom atď.
 • zákaz využívať Klub dôchodcov, Jedáleň, Telocvičňu, ihriská a parky.
 • na pohreboch je povolená účasť len najbližším príbuzným a známym v maximálnom počte 30 osôb.
 • ochranné rúška budeme postupne distribuovať po dodaní začneme osamelým dôchodcom a dôchodcom nad 70 rokov.
 • žiadame šičky nielen vyučené, ale aj tie ktoré šijú len pre seba a svojich známych a zásobili už rúškami svoju rodinu a známych, aby sa prihlásili na OcÚ a pomohli obci rúškami.
 • žiadame občanov správať sa zodpovedne, chrániť seba, svojich blízkych a ostatných občanov v obci.

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu obce Zemianske Sady – 16.03.2020 (.pdf)