Pozvánka na Poďakovanie za úrodu 2022

Obec Zemianske Sady v spolupráci so správcom farnosti Dvorníky Mgr. Róbertom Ťapušíkom a miestnymi organizáciami – Jednotou dôchodcov Slovenska a Matice slovenskej, Vás srdečne pozývajú na slávnostnú pobožnosť a poďakovanie za úrodu ku svätému krížu pri Šintavskom háji vo štvrtok 1. septembra 2022 o 15:00 hod. Po modlitbe bude kultúry program, kde vystúpi spevácka skupina Krojovanka a Pustakerčanka. O bohaté občerstvenie je postarané. Pre starších občanov zabezpečí obec dovoz a odvoz. Tešíme sa na stretnutie s vami v našom chotári!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce.