Pozvánka na Oslavu 20. výročia posviacky kostola Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch

Obec Zemianske Sady a Farský úrad Dvorníky Vás pozývajú na Oslavu 20. výročia posviacky rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch, ktorá sa bude konať v nedeľu 5. júla 2020 od 15:00. Program:

 • 15:00 – Slávnostná svätá omša v kostole
 • 16:30 – Kultúrny program na ihrisku:
   • Príhovor starostu obce Zemianske Sady a správcu farnosti Dvorníky
   • Vystúpenie dychovej hudby Šúrovanka
   • Vystúpenie speváckych folklórnych súborov Krojovanka (Zemianske Sady), Šúrovčanka (Šúrovce), Pustakerčanka (Pusté Sady)
 • od 16:30 – Atrakcie pre deti

O bohaté občerstvenie je postarané. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zverejnením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady