Pozvánka na Dni otvorených dverí 2023 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady pozývajú rodičov a deti na Dni otvorených dverí 24. marca 2023 v čase od 12:00 do 13:00 hod. Ponúkame:

  • prehliadku budovy spojenú s prezentáciou školy
  • možnosť vidieť a vyskúšať si niektoré učebné pomôcky
  • osobné konzultácie s vyučujúcimi
  • informácie k zápisu do 1. ročníka

Tešíme sa, že budeme môcť privítať budúcich prvákov, ich rodičov a rodičov súčasných žiakov našej školy!